Historijat

Sportski klub invalida sjedeće odbojke Sinovi Bosne Lukavac počeo je sa radom 1994.a na inicijativu Ratnih vojnih invalida te sportskih radnika sa područja općine Lukavac.

A zvanično je osnovan 11 07 1995. g.

Prvo rukovodstvo kluba su činili:

Upravni odbor:

 Teufik Arapčić – Predsjednik

Asim Đuzić – Podpredsjednik

Vehbija Tokić – član – Sekretar

Fahrudin Muharemović – član

Edin Ibraković – član

 

Nadzorni odbor:

Huso Alić – Predsjednik

Miralem Halilović – Član

Bjelić Rasim – Član

 

Klub je do sada postigao niz zapaženih rezultata na prvenstvu BiH, kupu BiH te na nizu turnira lokalnog i međunarodnog karaktera, od kojih izdvajamo:

  •  2 puta finalisti kupa BiH u sjedećoj odbojci (II mjesto),
  • 6 puta treće mjesto na državnim prvenstvu BiH,
  • 2 puta osvajači otvorenog prvenstva Njemačke u sjedećoj odbojci LE-CUP (2007 i 2008),
  • Te osvajači velikog broja lokalnih turnira po BiH d kojih izdvajamo memorijal kapetan Hajro u Sapni te memorijal u Lukavcu «Sinovima Bosne» .

 

Naš klub je pored navedenih rezultata nekoliko puta bio i ekipa TK i Općine Lukavac te dobitnik najvećeg općinskog priznanja u Lukavcu u invalidnom sportu.

Članovi našeg kluba Ibraković Edin, Jusufović Ermin i Alibašić Safet su kao igrači reprezentacije učestvovali u osvajanju svih dosadašnjih medalja. (jednom paraolimpijski, dva puta svjetski i više puta evropski prvaci). Trener našeg kluba Fahrudin Muharemović je bio trener reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu u Iranu 1998.

Osvojili smo i 1 mjesto na međunarodnom turniru Lukavac open i Memorijal Princeze Dajane 25, 26, 27. 09. 2008. u Lukavcu,  u novembru mjesecu odbranili titulu pobjednika na međunarodnom turniru u Leipzigu „Leipzig kup 2008” te pobijedili na memorijalu kapetan Hajro u Sapni.

 

Trenutno naš klub okuplja 20-tak aktivnih igrača…