Savez Sjedeće Odbojke BiH, održana izborno izvještajna Skupština, Vehbija Tokić izabran za generalnog sekretara SSO BiH.

Dana 20.09.2018. Godine, u prostorijama Olimpijskog Komiteta BiH sa početkom u 14 sati održana je izborno izvještajna sjednica Skupštine SSO BiH.

Prisutni predstavnici SSO BiH:

 1. Elvir Arnautović, predsjednik Skupštine SSOBIH
 2. VehbijaTokić, generalni sekretar SSOBIH
 3. Dževad Junuzović, predsjednik Takmičarske komisije SSOBIH
 4. Orhan Delibašić, predsjednik Sudijske komisije SSOBIH
 5. Gđa. Anesa Delić, sekretar SSOBIH

 

Za ovu sjednicu Skupštine SSOBIH, predložen je slijedeći dnevni red:

 

 1. Izbor radnih tijela
 • Predsjedništva (radno predsjedništvo, predsjednik skupštine I 2 člana)
 • Verifikaciona komisija (3 člana)
 • Zapisničara I dva ovjerivača zapisnika
 1. Verifikovanje prisutnih delegate
 2. Razmatranje I usvajanje Zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine SSOBIH
 3. Razmatranje I usvajanje Izvještaja
 • Izvještaji o radu UO SSOBIH
 • Finansijski izvještaji
 • Izvještaji Nadzornog odbora SSOBIH
 1. Izbor I imenovanju u Organe SSOBIH
 • Predsjednika Skupštine SSOBIH
 • Verifikacija članova Upravnog odbora SSOBIH
 • Izbor Predsjednika I dva Dopredsjednika UO SSO BIH
 • Iznor Nadzornog odbora SSOBIH
 • Izbor Generalnog sekretara SSOBIH
 1. Razmatanje I usvajanje Programa rada za 2018.godinu
 2. Razmatranje I usvajanje Finansijskog plana za 2018.godinu
 3. Razno
 4. Izvlačenje parova za Premijer, prvu I Drugu ligu Bosne I Hercegovine u sjedećoj odbojci

Sjednica je počela sa radom u 14.10 sati.

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Skupštine SSOBIH gosp. Elvir Arnautović, koji je poselamio i pozdravio sve prisutne delegate i goste te otvorio sjednicu Skupštine SSOBIH.

Na prijelog gosp. Arnautovića odana je počast svi našim rahmetli članovima koji više nisu s nama,  učenjem Fatihe.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

AD 1 / Izbor radnih tijela

a.) Predsjedništva ( predsjednik I dva člana )

b.) Verifikaciona komisija ( 3 člana )

c.) Zapisničara I dva ovjerivača zapisnika

 

Radno Predsjedništvo je JEDNOGLASNO izglasano u sastavu:

 1. Elvir Arnautović
 2. Vehbija Tokić
 3. Gđa. Anesa Delić kao zapisničar

 

JEDNOGLASNO je izglasana Verifikaciona komisija u sastavu:

 1. Mustafa Hatkić
 2. Dženan Mahmutbegović
 3. Ibro Hasanspahić

 

JEDNOGLASNO su izabrani zapisničar i ovjerivači zapisnika u sastavu:

 1. Anesa Delić, zapisničar
 2. Sead Mršo
 3. Samir Osmanović

 

AD 2 / Verifikovanje prisutnih delegate

 

Verifikaciona komisija ustanovila je da je prisutno 28 delegata od ukupno 31 delegata, te da je odsutno 3 delegata i da Skupština može punovažno raditi i odlučivati, a u skladu sa Statutom SSOBIH.

 

Tačka 2 Dnevnog reda je JEDNOGLASNO usvojena.

 

AD 3 /  Razmatranje I usvajanje Zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine SSOBIH

 

Zapisnik sa predhodne sjednice Skupštine SSOBIH je JEDNOGLASNO usvojen.

 

AD 4 / Razmatranje I usvajanje Izvještaja

 • Izvještaji o radu UO SSOBIH
 • Finansijski izvještaji
 • Izvještaji Nadzornog odbora SSOBIH

 

Izvještaji o radu UO SSOBIH su JEDNOGLSNO usvojeni.

Finansijski  izvještaji su JEDNOGLSNO usvojeni uz prijedlog gosp. Zekića da se ubuduće ovaj izvještaj radi se analitički.

JEDNOGLSNO su usvojeni izvještaji Nadzornog odbora SSOBIH.

JEDNOGLASNO je odlučeno  da sjednica Skupštine  SSO BIH mora se održati jednom godišnje I to u mjesecu Martu.

 

AD 5 / Izbor i imenovanja u Organe SSOBIH

 • Predsjednika Skupštine SSOBIH
 • Verifikacija članova Upravnog odbora SSOBIH
 • Izbor Predsjednika I dva Dopredsjednika UO SSO BIH
 • Iznor Nadzornog odbora SSOBIH
 • Izbor Generalnog sekretara SSOBIH

 

Za Predsjednika Skupštine SSOBIH imenovan je gosp. Zikret Mahmutović (27 glasova “ZA” I 1 glas “SUZDRŽAN”)

Za članove Upravnog odbora SSOBIH imenovani su:

 1. Miralem Zubović
 2. Mirza Hrustemović
 3. Ismet Godinjak
 4. Ejub Mehmedović
 5. Enver Halilović
 6. Asim Muratbegović
 7. Alija Redžić
 8. Elvir Arnautović
 9. Hejrudin Zekić
 10. Avdija Banda
 11. Velija Klepo
 12. Nijaz Isaković
 13. SSO SBK je dužan dostaviti ime člana UO SSO BIH
 14. Sabahudin Delalić kapiten, ( bez prava glasa )

 

Za Predsjednika UO SSOBIH imenovan je gosp. Miralem Zubović ( 27 glasova “ZA” I 1 glas “SUZDRŽAN”).

Za Dopredsjednike UO SSOBIH imeovani su gosp. Ejub Mehmedović I gosp. Hajrudin Zekić ( 27 glasova “ZA” I 1 glas “SUZDRŽAN”)

 

Za članove Nadzornog odbora SSOBIH JEDNOGLASNO su imenovani :

 1. Aziz Dlakić
 2. Ernes Husarić
 3. Čazim Matoruga.

Oni će na svojoj prvoj sjednici imenovati Predsjednika Nadzornog odbora SSOBIH.

Za Generalnog sekretara SSOBIH imenovan je gosp. Vehbija Tokić ( 27 glasova “ZA” I 1 glas “SUZDRŽAN” gosp. Sead Mršo.

AD 6 / Razmatranje I usvajanje Prograna rada za 2018.godinu

Progran rada za 2018.godinu je JEDNOGLASNO usvojen.

 

AD 7 /   Razmatranje I usvajanje Finansijskog plana za 2018.godinu

Finansijski plan za 2018.godinu je JEDNOGLASNO usvojen.

 

AD 8 / Razno

Nakon duže rasprave I niza prijedloga većinom glasova podržana je Odluka UO SSOBIH o medicinskoj klasifikaciji igrača sjedeće odbojke BIH.

Sjednica završena u 15.40 sati.

S obzirom da su prisutni u 16.00 sati morali napustiti salu, prešli su u kancelariju SSOBIH I izvršili izvlačenje parova za Premijer ligu Bosne I Hercegovine, Prvu ligu Bosne I Hercegovine I Drugu ligu Bosne I Hercegovine u sjedećoj odbojci.

Trenutno niko nije komentarisao ovaj članak.. budi prvi .

Dodaj svoje mišljenje Kao gost možeš se registrovati ili prijaviti na svoj nalog .

Neće biti objavljeno